SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie z realizacji zadań za rok szkolny 2012/2013 - pobierz

Plan pracy rewalidacyjnej 2011/2012

 

DOKUMENTY DLA WYCHOWAWCY:

karta obserwacji ucznia I-IIIu

Karta obserwacji IV-VIu - pobierz

Karta obserwacji ucznia gimnazjum u - pobierz

Ocena postepów ucznia 4-6u - pobierz

Ocena postepów ucznia gimnnazjum u - pobierz

 

Nieobecności szkolne uczniów - POBIERZ

Indywidualny program terapeutyczny-wzór - pobierz

Informacja dla rodziców - IPET - pobierz

Tabela IPET - pobierz

Cele zajęć rewalidacyjnych - pobierz

Zajęcia rewalidacyjne spis uczniów -pobierz

Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych - pobierz

 

DOKUMENTY WYCHOWAWCY 12/13

Pismo zawiadamiające rodziców o ocenie - pobierz

Arkusz klasyfikacji rocznej - pobierz

Sprawozdanie wychowawcy klasy - pobierz


ZESTAWIENIA ZBIORCZE:

klasy U - pobierz

klasy PP - pobierz

 

Szkoła podstawowa - POBIERZ

Gimnazjum - POBIERZ

Zawodowa - POBIERZ

Roczne sprawozdania z pracy wychowawców klas - POBIERZ

 

Uczniowie z ocenami niedostatecznymi - druk

podstawowa  - pobierz

gimnazjum -  POBIERZ

zawodowa - POBIERZ

Uczniowie z ocenami nagannymi

podstawowa- POBIERZ

gimnazjum - POBIERZ

zawodowa - POBIERZ

Uczniowie wyróżniający się w nauce

podstawowa - POBIERZ

gimnazjum - POBIERZ

zawodowa - POBIERZ

INNE

Arkusz przeglądu dotyczący realizacji podstawy programowej - POBIERZ

Wzór tabelki rozkładu materiału do nowej podstawy programowej - POBIERZ


 

 
Osób zalogowanych
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Galerie zdjęć