DOKUMENTY WYCHOWAWCY 13/14

Pismo zawiadamiające rodziców o ocenie - pobierz

Sprawozdanie wychowawcy klasy U, klas I-III - rok 2013/14

Sprawozdanie wychowawcy klasy lekko - 2013/14


ZESTAWIENIA ZBIORCZE:

klasy U - pobierz

klasy PP - pobierz

Szkoła podstawowa - POBIERZ

Gimnazjum - POBIERZ

Zawodowa - POBIERZ

 

DOKUMENTY DLA WYCHOWAWCY:

karta obserwacji ucznia I-IIIu

Karta obserwacji IV-VIu - pobierz

Karta obserwacji ucznia gimnazjum u - pobierz

Ocena postepów ucznia 4-6u - pobierz

Ocena postepów ucznia gimnnazjum u - pobierz

Nieobecności szkolne uczniów - POBIERZ  

 

IPET

Indywidualny program terapeutyczny-wzór - pobierz

Zaplanowane formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej - pobierz

Cele zajęć rewalidacyjnych - pobierz

Zajęcia rewalidacyjne spis uczniów -pobierz

Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych - pobierz


INNE

Sprawozdanie z realizacji zadań (plan dydakt) - pobierz

Arkusz przeglądu dotyczący realizacji podstawy programowej - POBIERZ

Wzór tabelki rozkładu materiału do nowej podstawy programowej - POBIERZ


 

 
Osób zalogowanych
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 
Galerie zdjęć